о нас
история
документы
структура
членство
клуб
лаборатория
план работы
судей > Международная ассоциация судей (IAJ-UIM)
юристов-государственных служащих
юристов-ученых
юристов прокурорско-следственных органов и МВД
адвокатов > Международная ассоциация адвокатов (IBA)
нотариусов
банковского и финансового права
внешнеэкономической деятельности
авторского права
публичного права
корпоративного права
уголовного права
медицинского права
международного права
недвижимости и строительства
налогового права
экологического права
семейного права
страхового права
информационного права
фондового рынка
гражданского права
хозяйственного права
юридической практики
юридические фирмы
юридические услуги
юридические клиники
розвитку туристичного і готельного законодавства
правової освіти молоді та дітей
The Students Scientific Association of Odessa National Academy of Law The European Law Students AssociationHomeSitemapContact UsSearch
 South-Ukrainian professional legal portalMy favorite  Subscribe
About SSA Sections Committees Law Firms & Pro Bono Centers
About SSA > Statute

SSA Science
SSA Competitions
SSA Reading Room
SSA Interviews
Encyclopedia
Биржа труда
On-line учебник
Guestbook
Chatroom
Links
The Ukrainian Bar Association in Odessa
Союз юристов Украины > Всемирная ассоциация юристов

statuteprotocolscastannex


"Затверджено"
установчою конференцією
Студентського наукового товариства
Одеської національної юридичної академії
Протокол №1 від 31 травня 2001 р.

СТАТУТ
Студентського наукового товариства
Одеської національної юридичної академії

I. Загальні положення
II. Мета і завдання СНТ ОНЮА
III. Структура Студентського наукового товариства
IV. Права і обов'язки членів СНТ ОНЮА
V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення СНТ ОНЮА
VI. Ліквідація СНТ ОНЮА

I. Загальні положення

1.1. Назва організації.

а) українською мовою: Студентське наукове товариство Одеської національної юридичної академії (СНТ ОНЮА);
б) російською мовою: Студенческое научное общество Одесской национальной юридической академии (СНО ОНЮА);
в) англійською мовою: Student Science Association of Odessa National Academy of Law (SSA NLAO)

1.2. Студентське наукове товариство Одеської Національної юридичної академії (далі - СНТ) - є добровільним неприбутковим об'єднанням студентів, які мають хист до науково-дослідної роботи. СНТ утворюється з метою організації та допомоги студентам ОНЮА у науково-дослідній роботі під час їхнього навчання в академії.

1.3. СНТ ОНЮА діє згідно з чинним законодавством України, Статутом академії, цим Статутом і рішеннями Ради СНТ ОНЮА, керуючись наступними принципами:

  • рівноправність і самоврядування;
  • органічний зв'язок науково-дослідної роботи з навчальним процесом;
  • відкритість та прозорість організаційної діяльності СНТ.
1.4. СНТ ОНЮА використовує емблему ОНЮА із назвою СНТ ОНЮА українською та англійською мовами.

1.5.Офіційна адреса СНТ: 65009, Україна, м. Одеса, вул. Сергія Варламова, 2, Студентське наукове товариство Одеської національної юридичної академії

top


  Home | About SSA | Sections | CommitteesThe European Young Bar Association
Law Firms & Pro Bono | Centers

© 2000-2008 South-Ukrainian professional legal portal
Site developed by Educational Union 2000