о нас
история
документы
структура
членство
клуб
лаборатория
план работы
судей > Международная ассоциация судей (IAJ-UIM)
юристов-государственных служащих
юристов-ученых
юристов прокурорско-следственных органов и МВД
адвокатов > Международная ассоциация адвокатов (IBA)
нотариусов
банковского и финансового права
внешнеэкономической деятельности
авторского права
публичного права
корпоративного права
уголовного права
медицинского права
международного права
недвижимости и строительства
налогового права
экологического права
семейного права
страхового права
информационного права
фондового рынка
гражданского права
хозяйственного права
юридической практики
юридические фирмы
юридические услуги
юридические клиники
розвитку туристичного і готельного законодавства
правової освіти молоді та дітей
The Students Scientific Association of Odessa National Academy of Law The European Law Students AssociationHomeSitemapContact UsSearch
 South-Ukrainian professional legal portalMy favorite  Subscribe
About SSA Sections Committees Law Firms & Pro Bono Centers
About SSA > Introduction

SSA Science
SSA Competitions
SSA Reading Room
SSA Interviews
Encyclopedia
Биржа труда
On-line учебники
Guestbook
Chatroom
Links
The Ukrainian Bar Association in Odessa
Союз юристов Украины > Всемирная ассоциация юристов
Студентське наукове товариство ОНЮА
У травні 2001 року, під час проведення звітної наукової студентської конференції, в Одеській національній академії, сталася урочиста подія - на підставі спільного колективного рішення студентської громади та ректорату ОНЮА був покладений початок відродженню Студентського наукового товариства.

Сергей Васильевич КиваловЗ цього приводу доцільно відзначити, що науково-дослідна робота студентів та аспірантів в ОНЮА завжди знаходилась під пильною увагою професорсько-викладацького колективу, а із зростанням наукового потенціалу вищого навчально-дослідницького закладу виникла цілком закономірна проблема подальшого вдосконалення організації та координації науково-дослідницької роботи студентів і аспірантів.

Отже таким чином, на порядок денний в ОНЮА було винесене вирішення цієї проблеми шляхом відродження Студентського наукового товариства.

Тут доцільно згадати, що історія утворення наукового товариства студентів-юристів - доволі давня. Її коріння сягають ще у дореволюційні часи, коли на базі Імператорського Новоросійського університету функціонували подібні утворення. Так, наприклад, з метою організації наукової діяльності юристів на півдні Російської імперії у 1865 році при університеті було утворено юридичне товариство, у статуті якого крім іншого зазначався обов'язок членів товариства виховувати повагу до юридичних наук серед студентів університету та активно допомагати молодим вченим у їхніх наукових дослідженнях. Але на відміну від традицій сьогодення, перевагу надавали більш дослідженням молодих вчених, а не студентів. У радянські часи у Одеському державному університеті у цьому напрямку було зроблено набагато більше.

З утворенням у 1997 році Одеської національної юридичної академії досвід минулих років та нові європейські підходи до наукової діяльності студентів вимагали реформації системи організації науково-дослідної роботи, тому саме досвід таких видатних науковців-організаторів наукової студентської роботи, як професори М.Дювернуа, Р.О.Файтельберг, М.А.Нудель, О.В.Сурілов, Є.О.Харитонов, і були покладені до фундаменту студентського наукового товариства, що з одного боку, дало можливість скористатись вдалими попередніми напрацюваннями, а з іншого - доповнити їх вже сучасними напрацюваннями.

Слід зазначити, що завдяки постійній роботі професорсько-викладацького колективу ОНЮА зі студентами та організаційно-координаційної діяльності ректорату ОНЮА, були встановлені суттєві позитивні досягнення у студентських наукових дослідженнях. Студенти активно працюють в різноманітних наукових гуртках та діскусійних клубах при кафедрах ОНЮА, приймають участь у наукових симпозіумах та зустрічах, які організують як на базі ОНЮА, так і в інших вузах, і до яких постійно запрошують наших студентів і аспірантів.

Свій науковий рівень члени наукового товариства зуміли підтвердити, приймаючи участь у престижних міжнародних змаганнях, як міжнародні студентські змагання з правознавства імені Ф.Мартенса, Б.Телдерса, Д.Джесапа, Ж.Пикте, які проводяться щорічно під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Міжнародного суду ООН, Міжнародного кримінального суду ООН, Європейського суду з прав людини, Всесвітньої туристської організації і Всесвітньої організації торгівлі у Вашингтоні, Нью-Йорку, Брюсселі, Женеві, Гаазі, Страсбурзі, Москві, Мінську, Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Сергей Валерьевич МаксименкоСтуденти ОНЮА також ставали переможцями фінальних турів всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів, які проводились Міністерством освіти і науки України, Академією правових наук України.

Протягом короткого терміну були встановлені студентські наукові зв'язки з юридичними товариствами Київського національного університету імені Т.Г.Шевченко, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Національної академії внутрішніх справ України, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Інституту права імені Володимира Великого, Київського міжнародного університету, Національної юридичної академії імені Я.Мудрого, Львівського національного університету імені І.Франка, Хмельницького інституту регіонального управління та права, Донецького національного університету, а також Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Московської державної юридичної академії, Російського університету дружби народів, Санкт-Петербурзького державного університету, Бєларуського державного університету та іншими. В тому числі, Харківською групою з захисту прав людини, Науковим товариством імені Т.Г.Шевченко та Всеукраїнською студентською радою при Президентові України. Завдяки чому студенти і аспіранти ОНЮА отримали можливість стажуватись в багатьох міжнародних та всеукраїнськиї наукових установах, зокрема, у Львівській лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрНУ.

Информационный бюллетень издается с 1.09.2002 г.Продовжується співпраця з міжнародними та всеукраїнськими громадськими об'єднаннями, зокрема, з Європейською асоціацією студентів-правників (ELSA), Українською національною спілкою молодих юристів (EYBA), Світовим Конгресом українських юристів, Спілкою юристів України і Спілкою адвокатів України, Асоціацією правників України (UBA) та Всесвітньої асоціації правників (IBA).

Студентське наукове товариство ОНЮА має цю сторінку в мережі Інтернет та дошку об'яв, а також плідно співпрацює з об'єднанням “юридичних клінік” України і видає власний “Інформаційний бюлетень”, в якому міститься найсвіжіша інформація про всі наукові події в Україні та світі.

top

New WWW
После того, как председателями СНТ ОНЮА побывали С.В. Максименко (2002-2003 гг) и С.Д. Пейчева (2003-2004), которые внесли значительный вклад в его возрождение...

... с 2004 года активно стал развиваться новый сайт СНО ОНЮА
Click here  Home | About SSA | Sections | CommitteesThe European Young Bar Association
Law Firms & Pro Bono | Centers

© 2000-2008 South-Ukrainian professional legal portal
Site developed by Educational Union 2000